Avtor: gorecwp

Delitev sončnih elektrarn

V glavnem delimo sončne elektrarne na namembnost in vrsto priključitve na :

Samostojne – otočne sončne elektrarne pa lahko razdelimo na sisteme brez akumulatorja in sisteme z akumulatorjem. Samostojna sončna elektrarna brez akumulatorja se uporablja za neposredno napajanje naprav, kot so recimo cestna signalizacija …

Omrežne sončne elektrarne

 

Velika sončna elektrarne Sončna elektrarna na objektu Omrežna sončna elektrarna

 

Tipov omrežnih sončnih elektraren je veliko. Skupna značilnost vseh pa je, da poleg sončne celice vsebujejo tudi razsmernik. Prek razsmernika so povezane v električno omrežje. Najboj perspektivne so razpršeni sistemi. Le te sestavljajo sončne celice, razsmernik, prenapetostna zaščita in števec. Bistvena prednost tovrstnih sončnih elektrarn je, da ne …