Kategorije

Solarni sistemi

Vakumski panel

Med sisteme, ki izkoriščajo brezplačno energijo sonca spadajo tudi sistemi za ogrevanje. Predvsem so to sistemi zaogrevanje sanitarne vode.

Poznamo vakumske in ploščate solarne grelnike vode.

Ploščati panel

Sončne elektrarne

Katere sončne kolektorje izbrati?

Sončni kolektorjiČe se odločate za sončno elektrarno, potem se gotovo sprašujete tudi o tem, katere sončne kolektorje bi izbrali. Sončni kolektorji bodo namreč poskrbeli, da boste lahko koristili čisto sončno energijo, ki je brezplačna, varčna in prijazna okolju. Pri sončni elektrarni gre tudi za proizvodnjo in porabo sončne energije na istem mestu. Kot slabost izkoriščanja sončne energije pa bi lahko izpostavili le to, da energije ne moremo izkoriščati v nočnem času ter da so lokacije različno sončno obsevane, kar nam lahko kdaj predstavlja težavo. Oglejte si ponudbo solarnih sistemov v podjetju Tersus.

Ko govorimo o sončnih kolektorjih, lahko izpostavimo dve osnovni vrsti sončnih kolektorjev, to so ploščati in vakuumski kolektorji. Vakuumski in ploščati sončni kolektorji se sicer med seboj razlikujejo glede na delovanje parametrov, učinkovitost ter glede na strukturo. Ploščati kolektorji so učinkovita cenovno ugodna rešitev za ogrevanje sanitarne vode v eno ali več stanovanjskih hišah, hotelih, zdravstvenih ustanovah in drugih stavbah. Te sončne kolektorje odlikuje edinstven način povezave bakrenih cevi z absorberjem, kar pa poskrbi za optimalen učinek toplotne prevodnosti. Za ploščate sončne kolektorje se odločijo predvsem tuisti, ki želijo izredno učinkovito ogrevanje sanitarne in bazenske vode ter podporo nizkotemperaturnih sistemov centralnega ogrevanja.

Tudi vakuumski sončni kolektorji so učinkovit in sodoben vir toplote. Razlika je v tem, da nam vakuumski kolektorji nudijo učinkovit vir skozi celo leto, kar predstavlja tudi tabela na spletni strani podjetja Tersus. S pomočjo tabele in napisanih informacij se boste lažje odločili, katere sončne kolektorje bi izbrali. Seveda pa vam je na voljo tudi pomoč in nasvet strokovnjakov. Obiščite Tersus še danes, saj vam gotovo ne bo žal.

Sončna elektrarna in njene prednosti

Sončna elektrarnaDanes je skorajda že vsaka stvar plačljiva, a zaenkrat nam sonca še niso zaračunali. Ker cene električne energije vsakodnevno naraščajo, se vse bolj izkorišča energijo Sonca, in sicer s pomočjo sončnih elektrarn. Sončna elektrarna pretvarja sončne žarke v enosmerni električni tok in napetost. To poteka popolnoma varno in neslišno.  Sončna elektrarna velja za čisto in okolju prijazno, saj s svojim delovanjem ne onesnažuje okolja. Življenjska doba sončne elektrarne je približno 40 let ali več. Naložba pa se nam povrne v 10 letih, pri čemer zaslužite tudi s prodajo električne energije. Sončna elektrarna ima številne prednosti, med njimi je tudi ta, da so fotonapetostni moduli čist vir energije. Investicija v sončno elektrarno pripomore k zmanjšanju škodljivih izpustov v okolje. Električno energijo, ki jo pridobite s sončno elektrarno, oddajate nazaj v omrežje po odkupni ceni in s tem bistveno zmanjšate račun za elektriko. Sončna elektrarna na strehi vaše hiše tako poveča vrednost vaše nepremičnine in hkrati tudi energetsko učinkovitost vašega doma. Za postavitev sončne elektrarne je potrebno izpolnjevati tudi nekaj osnovnih pogojev, in sicer streha hiše mora biti usmerjena proti jugu z naklonom 30°, brez dodatne sence na površini strehe. Pri tem je potrebna tudi dobra ohranjenost strehe in njene kritine ter strelovodna zaščita. Sončna elektrarna ni samo ena, ampak poznamo več vrst, vse od sončnih elektrarn na strehah, integriranih sončnih elektrarn, prosto stoječih sončnih elektrarn do otočnih sončnih elektrarn. Vse so primerne za hiše, razlikujejo se le v obliki, medtem ko so otočne sončne elektrarne primerne za manjše objekte, kot so počitniške hišice, prikolice, gorske koče, zidanice ipd. Skratka naložba v sončno elektrarno se vam vsekakor izplača, saj ima sončna elektrarna številke prednosti ne samo za okolje ampak tudi za vas kot posameznike.

Kako dobiti nepovratna sredstva za izgradnjo sončne elektrarne Metronik Solara

Če se odločate za sončno elektrarno, vas bo zagotovo zanimalo tudi, kako dobiti nepovratna sredstva za izgradnjo le te. Investicija v sončno elektrarno je namreč zelo donosna, kadar gre za pridobitev 70% nepovratnih sredstev.

Kako dobiti nepovratna sredstva za izgradnjo sončne elektrarne Metronik Solara

Konec novembra 2012 je vlada znižala podpore za sončne elektrarne, kar nismo pričakovali. Sprememba Uredbe je pomenila na novo določene referenčne stroške, ki se od decembra 2012 vsak mesec znižajo za 2 %. Kaj je torej najbolje za investitorja v sončno elektrarno? Najbolje je, da se le ta odpove podpori in nato električno energijo, ki jo pridobi s pomočjo sončne elektrarne, prodaja na tržišču ali pa jo porabi za lastne potrebe. Investitor si bo tako znižal račun za električno energijo.Za pridobitev nepovrathni sredstev je objavljen javni razpis.

Podjetje Metronik Solar vam na svoji spletni strani predstavlja tudi primer, ki vam pokaže, da se investicija v sončno elektrarno s pridobitvijo 70% nepovratnih sredstev izplača. Če sončna elektrarna znaša približno 62.500 evrov (+DDV), se vam bo v sedmih letih in devetih mesecih povrnil znesek 19.000 evrov. Vaš čisti zaslužek do izteka življenjske dobe sončne elektrarne pa bo znašal kar 68.000 evrov. V tem primeru je upoštevano tudi to, da je sončna elektrarna ves čas zavarovana, vključeni pa so tudi stroški vzdrževanja.

Kako je s prihodki? Če se odločite za prodajo tržnega dela električne energije, boste pridobili 2.970 evrov + DDV prihodka na leto, odhodki pa znašajo 500 evrov + DDV letno (če upoštevamo zavarovanje sončne elektrarne in planirane stroške vzdrževanja). Vse to pomeni 2.470 evrov + DDVdohodka letno. Kot smo že omenili okvirna vrednost investicije v sončno elektrarno znaša 62.500 evrov, vendar najverjetneje manj, vračilna doba pa je dobrih sedem let. Sončna elektrarna vam bo v svoji življenjski dobi povrnila kar štirikratni vložek, ki ga boste namenili za izgradnjo sončne elektrarne.

Sončne celice in nosilne konstrukcije podjetja Bisol

Sončne celice so osnovni gradniki fotovoltaičnega sistema in so naprave, ki s pomočjo elektronov, pretvorijo sončne fotone v elektriko. Sončna energija je neomejen vir, poleg tega pa sončna elektrarna ne onesnažuje okolja. Sončne celice sicer ločimo na monokristalne, polikristalne in amorfne sončne celice. Podjetje Bisol vam ponuja izgradnjo sončnih elektrarn, katerih stroške izgradnje, se vam bodo povrnili v nekaj letih.

Sončne celice in nosilne konstrukcije podjetja Bisol

Na spletni strani podjetja Bisol boste našli tudi nosilne konstrukcije, kot so HDPE 125, HDPE 200,hanger vijak, trapezni nosilec, trikotna nosilna konstrukcija in kljuka. Nosilna konstrukcija HDPE 200 omogoča 8x hitrejšo montažo, brez preboja strehe, poleg tega pa je značilnost te nosilne konstrukcije tudi nizka masa in učinkovito hlajenje. Zagotovo je za vas dobra novica tudi to, da so stroški montaže omenjene nosilne konstrukcije nizki, poleg tega pa je na voljo 15-letna garancija na mehansko ter UV-odpornost.

Te politetilenske podloge Bisol, imenovane EasyMount 200 omogočajo predvsem namestitev fotonapetostnih modulov oz. sončnih celic na ravne strehe oziroma na druge ravne površine, poleg tega pa tudi ne zahtevajo preboja strehe. Ta inovativna nosilna konstrukcija združuje vrhunski dizajn z dolgo življenjsko dobo. Poleg tega je to nosilna konstrukcija, ki je plod domačega razvoja in omogoča zelo preprosto montažo fotonapetostnih modulov pod naklonom 20 stopinj. Nosilna konstrukcija HDPE 200 zagotavlja dolgotrajno delovanje sončne elektrarne.

Tudi podloge nosilne konstrukcije so prijazne do okolja. Narejene so iz visokokakovostnih materialov, ki ne obremenjujejo našega okolja, lahko pa jih tudi v celoti recikliramo. Če se odločite za obisk spletne strani podjetja Bisol, boste kaj hitro našli še več podatkov o različnih nosilnih konstrukcijah. Ko si boste izbrali nosilno konstrukcijo, boste lahko pogledali tehnične podatke, vetrne cone, komponente in pa garancijo nosilne konstrukcije. Če se vam bo porodilo še kakšno vprašanje, pa lahko tudi kontaktirate podjetje, ki vam bo z veseljem odgovorilo na vsa vaša vprašanja.

Vgradnja sončne elektrarne v streho

 

Solarni paneli vgrajeni v streho. Pokrito s sončnimi celicami.
Solarni strešniki.
Sončne elektrarne na parkiriščih.

 

Prednosti takšne namestitve sončne elektrarne so v prihranku pri kritini in v kvaliteti izolacije takšne strešne površine. V takšnem primeru sončene celice oziroma sončne panele namestimo na primerno strešno konstrukcijo in jih s posebnimi profili zatesnimo. Tako postavljena sončna elektrarna je lahka in zelo kvalitetna kritina, katere predvidena življenjska doba je 30 let. Takšna kritina, če jo lahko tako imenujemo je še najbolj občutljiva na točo, vendar pa so proizvajalci tudi na tem področju uspeli najti primerno rešitev v daljših in ožjih sončnih panelih, ki so odpornejši na udarce. Prav tako so se pojavili tudi fleksibilni moduli, ki jih polagamo namesto strešnikov, vendar pa je zaradi slabšega izkoristka potrebna večja površina sončne centrale. Zaradi visoke kvalitete vzdrževanja pri tako zgrajeni sončni elektrarni praktično ni. Zaradi praktičnosti takšen način prekrivanja strešnih površin uporabljajo pri novogradnjah in pri gradnji pokritih prkirišč. Praktičnost slednjih se bo pokazala v prihodnosti s porastom števila električnih vozil. V tem pogledu so seveda najzanimivejše večje parkirne površine pred nakupovalnimi centri.

Financiranje

 

Finansiranje sončne elektrarne z lastnimi sredstvi Pri financiranju nam lahko pomaga bol ali manj prijazna banka.

 

V načrtovanje izgradnje sončne elektrarne spada tudi financiranje projekta. V primeru, da nimamo zagotovljenih dovolj lastnih sredstev za izgradnjo sončne elektrarne, se lahko obrnemo na banko. Ponudba financiranja sončne elektrarne, ki jo ponujajo banke je obširna, vendar imajo različne pogoje. Največkrat zahtevajo poleg hipoteke na sončno elektrarno vsaj petinski lastni delež sredstev.  Nekatere banke pa zahtevajo celo hipoteko na objekt kjer bo sončna elektrarna postavljena. Pogoji so odvisni od višine naložbe, izbranega izvajalca, izbranega materiala in kreditne sposobnosti investitorja. Težave se pojavijo, ko investitor nima dovolj lastnih sredstev, ne želi ali ne more dati ustrezne hipoteke ali pa je težava čas, saj je zagotovljena podpora pogojena s priklopom sončne elektrarne.

Prav tako pa obstajajo pravne pasti financiranja sončnih elektrarn. Predvsem se te pojavijo v primeru najema strehe od različnih podjetji, zasebnika ali fizične osebe.  Z vknjižbo služnosti v zemljiško knjigo se še ne izognemo vsem pravnim tveganjem takšnega najema.  Problem se pojavi, če ima najemodajalec kasneje finančne težave in je objekt obremenjen s hipoteko. V primeru prodaje takšnega objekta služnost namreč ugasne. Da bi se izognili kasnejšim problemom je najbolje, da preverimo boniteto najemodajalca. V primeru, da je hipoteka vpisana po izgradnji sončne elektrarne, služnost namreč ne ugasne.

Birokratske ovire pri postavitvi male sončne elektrarne

 

Urejanje dokumentacije Nižja investicijska vrednost projekta Birokratske ovire

 

 

V okvitu mednarodnega projekta PV LEGAL ugotavljajo, da je še vedno preveč birokratskih ovir za uvedbo malih fotovoltaičnih sistemov. Predvsem je največja ovira vključitev male sončne elektrarne v omrežje. V nekaterih državah tako na birokratske postopke, ki jih zahteva vključitev v omrežje odpade skoraj polovica investicijske vrednosti sončne elektrarne.  V Sloveniji so ti postopki že precej poenostavljeni, a še vedno ne povsem racionalni. Predvsem se pogreša možnost prijave projekta prek spleta in na enem mestu. Z dolžino birokratskega postopka je največkrat povezana tudi višna investicije.  Daljši kot so administrativni postopki, višji so stroški in manjša je stroškovna učinkovitost naložbe.  Finansiranje male sončne elektrarne je tako prepuščeno spretnosti investitorja, ki glede na regijo v kateri ima namen postaviti sončno eletrarno rešuje lokalne birokratske zaplete. Največkrat je najbolje prepustiti izvedbo priklopa v omrežje in s tem povezano birokracijo kar projektni organizaciji in izvajalcu.

Študija sončne elektrarne

Načrtovanje izgradnje sončne elektrarne se začne s študijo. Le to lahko naročimo pri ustreznem laboratoriju, kjer nam izdelajo simulacijo osončenja izbrane lokacije, ali pa sami  spremljamo dogajanje na izbrani lokaciji.  V primeru,da za simulacijo izbremo laboratorij, bomo v kratkem dobili simulacijo senčenja za sončno elektrarno. Smiselno je, da se za takšno študijo sončne elektrarne odločimo v primerih, ko ne moremo izločiti vseh dejavnikov, kot so bližina dreves, višjih stavb in podobnih ovir v bilžini izbrane lokacije. Študija nam v tem primeru pove kakšen bo izkoristek sončne centrale glede na letne čase in dele dneva s tem pa tudi smiselnost investicije. V primeru, da izbrano lokacijo poznamo že dalj časa, ali pa le ta nima motečih dejavnikov, ki bi povzročali senčenje, takšna študija najbrž ni potrebna je pa priporočljiva zaradi predvidevanja donosnosti projekta sončne elektrarne. Ravno tako nam študija sončne elektrarne priporoči izbiro za ustrezen solarni modul in razsmernik, kar vpliva na izkoristek sončne elektrarne.

Namestitev sončne elektrarne

 

Sončna elektrarna na tleh Sončna elektrarna na ravni strehi Sončne celice kot strešna kritina

 

Pri namestitvi sončne elektrarne je zelo pomembna njena lega. Lega je  odvisna predvsem od položaja lokacije sončne elektrarne, razpoložljive površine za namestitev sončnih celic, višine investitorjevih sredstev…

Glede na razpoložljive površine se loči tudi način namestitve sončnih celic.  Le te so lahko v ali na poševni strehi, v ali na ravni strehi, žagasti strehi, v ali na fasadi, na večnadstropnih stavbah v obliki senčil, na tleh pritrjene na ustrezni konstrukciji.  Pri vsem naštetem pa moramo paziti na morebitno senčenje. Senčenju se je smiselno povsem izogniti.  Upliv senčenja je pri namestitvi sončnih celic večkrat podcenjen. Še zlasti je podcenjeno senčenje drogov, dimnikov in objektov, ki v različnih letnih časih mečejo različno dolge sence. Moč zaporedno vezanih celic je namreč določena z najmanj osvetleno sončno celico. V primeru senčenja lahko tako ena celica občutno oslabi moč centrale in jo v nekaterih primerih celo povsem prekine. Senčenju se lahko izognemo z ustrezno študijo sončne elektrarne. Pri namestitvi sončne elektrarne pa je pomemben dejavnik tudi temperatura sončne celice. Ker se sončne celice pri proizvodnji elektrike segrevajo, je potrebno zagotoviti ustrezno hlajenje. V večini primerov je hlajenje naravno s prezračevanjem.

 

Senčenje sončne elektrarne Že majhno senčenje občutno zmanjša izkoristek Če pozabimo na drevje

 

Sestavni deli sončne elektrarne

 

Sončna celica V panelu združene sončne celice Sončne celice povezane v sončno elektrarno

 

 

  • Sončne celice so osnovni gradniki sončne elektrarne. Poznamo tri vrste sončnih celic, monokristalne, polikristalne in amorfne. Razlikujejo se po izkoristku. Izkoristek monokristalne sončne celice je do 25%, polikristalne  do 20% in amorfne do 10%.  Običajno je v praksi izkoristek nekaj nižji zaradi kota obsevanja in gretja sončne celice pri pretvorbi sončne v električno energijo. Debelina posamezne sončne celice je približno 0,3 mm.
  • Sončni paneli so med seboj povezane sončne celice.  Sončne celice so tanke in občutljive na mehanske vplive, zato jih moramo ustrezno zaščititi.  Več jih med seboj električno povežemo in vstavimo med dve plasti stekla, ki ga vpnemo v ustrezen okvir. Velikosti sončnih panelov so zelo različne, glede na uporabo. Za izgradnjo sončne elektrarne uporabljamo monokristalne ali polikristalne sončne celice v panelih površine med 0,5 in 3 m2.
  • Regulator, polnilni regulator in akumulator so sestavni deli otočne sončne elektrarne. V primeru, da takšno sončno elektrarno potrebujemo le v času osončenja je le ta brez akumulatorja in polnilnega regulatorja. Regulator zagotavlja stalno višino napetosti sončne elektrarne. Polnilni regulator je običajno del regulatorja zagotavlja pravilno polnenje in zaščito akumulatorja. Akumulator shranjuje električno energijo in deluje kot generator v času, ko sončna elektrarna in osončena.
  • Razsmernik pretvarja enosmerno električno energijo, ki jo proizvedejo sončne celice v izmenično. Prek razsmernika lahko sončno elektrarno povežemo v javno električno omrežje.
  • Nosilna konstrukcija je nezanemarljiv del sončne elektrarne, saj predstavlja ogrodje sončne elektrarne in s tem odpornost na vremenske vplive. Največkrat je nosilna konstrukcija sestavljena iz korozisko obstojnih kovinskih profilov na katere se pritrdijo sončni paneli in istalacije sončne elektrarne. Nosilna konstrukcija tako predstavlja tudi zaščito pred udarom strele.

 

Regulator napetosti za otočno sončno elektrarno Razsmernik za sončno elektrarno Konstrukcija sončne elektrarne

 

 

Oglas

emundia

Kaj nas čaka