Sončne elektrarne

 

Hišna sončna elektrarna Sončna elektrarna na strehi Velike sončne elektrarne

Obnovljivi viri energije med katere spada tudi sončna energija so vse bolj v ospredju. V preteklosti se je sončna energija izkoriščala predvsem za ogrevanje sanitarne vode in kot dodatno ogrevanje. Od pojava sončnih celic pa tudi za proizvodnjo elektične energije. Skokovit razvoj na področju izdelave in izkoristka solarnih panelov so povzročili pojav sončne elektrarne. Prve komercialne sončne elektrarne so se v Sloveniji pojavile leta 2001. V začetku leta 2012 jih je v omrežje priklučenih približno 1500 s skupno močjo nad 90 MW.  Pričakovati je, da se bo v letu 2012 zmogljivost sončnih elektrarn v Sloveniji podvojila. Njihova izgradnja se naj bi s takšnim tempom nadaljevala vsaj do leta 2017, ko se pričakuje, da subvencija za tako pridobljeno elektriko ne bo več potrebna. Nacionalni načrt še predvideva, da bo njihova zmogljivost dosegla četrtino vse porabljene električne energije do leta 2020. Zaenkrat so najbolj zanimive sončne elektrarne velikosti od 30-50 kW in od 100-999 kW zmontirane na stavbah, kar določa politika subencioniranja cene za tako proizvedeno električno energijo.

 

Plovilo na sončno energijo Sončna elektrarna v vesolju Letalo na sončno energijo