Dopolnilno in dodatno zdravstveno zavarovanje

Kaj sploh je dopolnilno zdravstveno zavarovanje? Dopolnilno ali tudi dodatno zavarovanje je le ena izmed številnih oblik zdravstvenega zavarovanja. V republiki Sloveniji imamo dva tipa zdravstvenih zavarovanj, ki krijeta stroške zdravstvenih storitev. Gre se za obvezno zavarovanje in pa dopolnilno zavarovanje.

Oba krijeta določen del stroškov zdravstvenih storitev. Zavarujete se lahko pri katerikoli izmed slovenskih zavarovalnic, ki vam to možnost ponujajo. Kakšne pa so kaj cene, cene se pri vseh zavarovalnicah gibljejo okoli 27€, kakšnih blaznih prihrankov pa ne boste deležni nikjer, zato lahko zavarovanje enostavno sklenete tam, kjer je za vas najbolje. Premije lahko plačujete mesečno, trimesečno, polletno, ali pa letno. Zavarovati se morate vsi, ki vam poteče status, ali pa po dopolnjenem 26.letu. Popustov ste lahko deležni v primeru, da plačate letno premijo, če zavarovanje sklenete interno ali pa če imate zavarovanje vezano na trajnik. Če ni drugače dogovorjeno začne zavarovanje veljati prvega v naslednjem mesecu od sklenitve zavarovanja.

Zavarovanje

Zavarovanje lahko sklenete osebno na kateri izmed izpostav zdravstvenih zavarovalnic, ali pa ga sklenete prek spleta. Sklepanje zavarovanje prek spleta postaja vedno bolj popularno, zato je tudi v Sloveniji na voljo nekaj spletnih strani, preko katerih lahko sklenete zavarovanje pri vam priljubljeni zavarovalnici.

Mnogi mislijo, da se jim ne splača biti zavarovan na oba tipa, saj se skoraj nikoli ne poškodujejo, a nesreča nikoli ne počiva. Vedno se nam nekaj naredi takrat, kot to najmanj pričakujemo, stroški zdravniških uslug so dragi, zato se vam oba tipa zavarovanja vsekakor splača skleniti.